Kytara napříč žánry - Mama Africa

24. 10. 2007 23:10

Africká a perská hudba, rytmy a tance 19:30 hod., aula gymnázia, Husova 470, Benešov

Vstupenky v prodeji na místě.

MAMA  AFRICA
Mama Africa je společným příležitostným projektem několika muzikantů s osobním vztahem k hudbě černého kontinentu a jiným druhům pro nás exotické hudby. Do projektu jsou zapojeni dva výborní kytaristé – Elvis Kititi z Konga a charismatický Shahab Tolouie z Íránu – a dva  perkusisté – Papis Nyass z Gambie a Dalibor Hocko. Skupinu doplňuje tanečnice Adéla Hájková.

Elvis Kititi, Kongo (akustická kytara, zpěv, hudba)
Velmi svérázný hudebník, který se orientuje především na prezentaci tradiční konžské hudby.  Ve svých vlastních skladbách spojuje její tradiční a moderní prvky. Je mimo jiné kapelníkem africké skupiny  „Tshikuna”, která  působí v České republice. Spolupracuje s dalšími africkými hudebníky žijícími v Evropě, se kterými často hostuje v zahraničí, zejména v Itálii. Spojení s českým perkusistou Daliborem Hockem mu přináší další inspirační podněty.

Papis Nyass, Gambie (perkuse, tanec)
Hrát a vstřebávat prvky africké hudby a afrického tance začal Papis v rodné Gambii. Jako profesionální hudebník však působí až od svého příchodu do Prahy v roce 1997. Spolupracuje s mnoha zahraničními i českými skupinami a hudebníky, organizuje semináře a kurzy, kde seznamuje účastníky se základními prvky afrických rytmů a tance. Vystupuje také sám -  jeho sólová představení jsou vlastně improvizacemi, ve kterých se střídají melancholické nálady se strhujícími pasážemi.

Shahab Tolouie, Írán (akustická kytara, zpěv)
Narodil se roku 1974 v Teheránu. Na kytaru začal hrát v 8 letech u španělské učitelky  Dorry Arranez. Ve Španělsku studoval flamenco (dosáhl nejvyššího možného ocenění „Nivelo alto“), techniku hry (Fernandez Lopez Maria de Haro), doprovod k tanci (Chiara Paglieri), compás (Antonio Tunuzzu) a  jazz (Abdhassan Saba).   
V Íránu je považován za jednoho z nejlepších kytaristů. Napsal školu hry pro kytaru, která je dnes pro svou dobrou metodiku jednou z nejužívanějších. Je autorem mnoha skladeb. Díky perskému původu se v jeho hudbě objevuje mnoho vlivů původní perské hudby. Ovládá i hru na tradiční perské nástroje: setar, dotar, tambur, laut a tar. Kytaru velmi často používá jako doprovodný nástroj ke svému zpěvu. Je výborný zpěvák a zpívá v perštině, španělštině, angličtině a pokouší se zpívat i  česky.