Služby

  • celovečerní koncerty
  • akce - doprovodné programy, vernisáže, rauty, společenská setkání
  • krátké hudební prezentace
  • umělecké produkce ke slavnostním příležitostem

Veškeré akce lze realizovat "na klíč" podle specifických požadavků objednavatele včetně dodávky grafických návrhů a výroby propagačních tiskovin. Zajišťujeme též catering.

Prostřednictvím uměleckých aktivit a projektů zajistíme našim partnerům a sponzorům mediální prezentaci firmy či produktu, zviditelnění managementu firmy a účast na společensky prestižních akcích.