Expo 58 a československý pavilon

15. 05. 2008 16:00

Doprovodný program k výstavě Bruselský sen komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkami Vandou Skálovou a Danielou Kramerovou

GHMP, 2. patro Městské knihovny, vchod z Valentinské ulice
vstup s platnou vstupenkou na výstavu